REGULAMENT OFICIAL CONCURS LA ROSA

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului este SC LRS HERITAGE SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 2, str. Calea Mosilor Nr. 221, CUI RO33338831, Reg. Comertului J40/7848/2014, reprezentata legal prin Toros Berc - in calitate de Administrator.

1.2. Concursul se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Premiile se vor livra atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara tarii, daca este cazul.

 1. DURATA CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfasura in perioada 07.11.2016 - 25.12.2016 in toate mediile de comunicare La Rosa (website, blog, pagina de Facebook).

2.2 Facebook nu este sponsor, endorser sau asociat in orice fel cu acest concurs.

 1. PARTICIPANTI

3.1. Participantii trebuie sa aiba cetatenie romana si sa fi implinit 18 ani la data inscrierii in concurs.

3.2. Participarea nu este conditionata de achizitia vreunui produs sau serviciu de la SC LRS HERITAGE SRL.

3.3. Angajatii Organizatorului, precum si rudele de grad 1,2 si 3 ale acestora nu au dreptul sa participe la concurs.

3.4. Concursul este destinat tuturor persoanelor care indeplinesc conditiile mentionate de mai sus si care sunt interesate sa participe la acesta. Participarea la concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.

3.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul.

 1. ORGANIZAREA CONCURSULUI

4.1. Pentru a participa la concurs, orice persoana interesata si care indeplineste conditiile de participare trebuie:

- sa se aboneze la newsletter-ul La Rosa prin intermediul formularului aflat la aceasta adresa: http://blog.bijuteriilarosa.ro/

4.2. Dupa inscriere, utilizatorul intra in baza de date a participantilor inscrisi in concurs, din care se va face tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor. Un utilizator poate participa/se poate inscrie o singura data in concurs.

4.3. Pentru a fi validata inscrierea unui participant in concurs, acesta trebuie sa indeplineasca simultan toate conditiile de mai sus. Organizatorul concursului nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile incomplete sau incorecte, care au survenit din cauza conexiunii internetului sau a altor factori ce nu tin de organizator.

 1. PREMIILE CONCURSULUI

Premiile concursului constau in 3 bijuterii cu cristale din colectia La Rosa 2017, selectate de organizator special pentru acest concurs.

Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul acestui Concurs.

Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

 1. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Desemnarea castigatorilor se face prin tragere la sorti, prin intermediul site-ului www.random.org

6.2. Castigatorii vor fi anuntati pe pagina https://www.facebook.com/bijuteriilarosa/ printr-o postare dedicata si pe blogul La Rosa, in maximum 2 zile de la data desemnarii lor. Acestia vor fi rugati ca, pentru validare, sa il contacteze pe Organizator printr-un mesaj privat transmis pe pagina La Rosa sau printr-un e-mail transmis catre adresa info@bijuteriilarosa.ro.

6.3. Daca in termen de 2 zile nu se va reusi stabilirea unei comunicari cu castigatorii, atunci se vor alege urmatorii castigatori alesi tot prin intermediul random.org, iar ciclul se va repeta pana la validare.

6.4. Organizatorul va elimina din concurs sau, dupa caz, va anula decizia prin care un utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care subzista suspiciuni rezonabile ca acesta ar fi procedat in frauda concursului sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin.

 1. TAXE SI IMPOZITE

7.1. Organizatorul concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

7.2. Organizatorul nu este responsabil de plata altor taxe, impozite etc legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 1. REGULAMENTUL

Regulamentul de desfasurare al concursului este disponibil la sediul organizatorului, pe site-ul oficial al Organizatorului www.bijuteriilarosa.ro si pe pagina de Facebook La Rosa la urmatoarea adresa:  https://www.facebook.com/bijuteriilarosa/

 1. INCETAREA CONCURSULUI

9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta concursul cu conditia ca decizia sa fie anuntata participantilor si sa fie facuta publica prin orice mijloace.

9.2. Concursul poate inceta in caz de forta majora si in cazul imposibilitatii Organizatorului din motive independente de vointa sa.

 1. TEMEIUL LEGAL

Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata HG 333/2003 - Norme Metodologice de aplicare a OG99/2000.

 1. LITIGII

11.1. Prin inscrierea  la acest concurs participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

11.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor solutiona pe cale amiabila. In cazul in care nu se va putea in acest fel, vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

 1. CONTESTATII

Eventualele contestatii vor fi depuse online la adresa info@bijuteriilarosa.ro sau la sediul Organizatorului in termen de 48 ore de la desemnarea castigatorilor, orice alta sesizare depusa dupa acest termen nu va fi luata in considerare.

 1. ALTE REGLEMENTARI

13.1.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii concursului.

13.2. Orice tentativa de frauda va fi sanctionata prin descalificarea castigatorului si desemnarea urmatorului castigator prin intermediul random.org.

13.3. Campania nu e sponsorizata, sustinuta sau administrata de, sau in asociatie cu Facebook.

Organizator,

SC LRS HERITAGE SRL

ADMINISTRATOR

Toros Berc